Intézetvezető

pap.jpg

Pap Sándor

A Vezetőképző és Innovációs Intézet kiemelt célja és egyben küldetése, hogy oktatási, képzési tevékenységével, szakmai programjaival, innovációs támogató együttműködésével hozzájáruljon megbízói üzleti sikereihez. A gazdasági élet szereplőit naponta érő hatások, impulzusok, geopolitikai környezeti változások lekövetése komoly kihívás az állami nagyvállalatok, multinacionális cégek és KKV vezetői számára egyaránt. Képzési felépítményünk az ilyen és ehhez hasonló vezetői feladatok megoldására kínál többek között megoldásokat.

Magas szintű elméleti, tudományos alapokon nyugvó, gyakorlati tapasztalatokra épülő rendszert hoztunk létre, amely egyik kulcsa a sikeres és eredményorientált vezetők képzésének. A résztvevők egyéni fejlesztésével a legjobb gyakorlati megoldások, valamint a speciális nyelvi képzések beintegrálásával komplexé tettük a rendszerünket. Olyan szolgáltatást nyújtunk, amely eredményeképpen a hazai és nemzetközi üzleti környezetben is helytállni képes vezetők térnek vissza vállalatuk, cégük, ill. az általuk irányított szakterületek élére.

Cégcsoportunk az alkalmazotti réteg számára is biztosítja a szakmai fejlődés és a legjobb megoldások elsajátításának lehetőségét. Széleskörű szakmai modul kínálatunk mellett a nyelvi képzést is beépítettük programunkba. Korszerű technikai háttér áll a képzés résztvevői számára. Felső és középvezetői szinten stratégiát alkotni, céget menedzselni, alkalmazottakat motiválni, üzleti kockázatokat kezelni csak jól képzett szakember képes. Ennek érdekében hozta létre a Wekerle Sándor Főiskola Szenátusa a Vezetőképző és Innovációs Intézetet, ezért építettük fel gyakorlatorientált képzési rendszerünket és ennek a célnak az eléréséért dolgoznak a tudományos élet aktív szereplőjeként is jegyzett elkötelezett oktatóink.

Tanáraink

vary.jpg

Dr. Váry Annamária

Az Emberi Erőforrások szak olyan tudást kínál a hallgatóknak, amelyben az gazdasági életre és az emberi viselkedésre vonatkozó ismeretek ötvöződnek. A képzés célja, hogy széleskörű alapokat nyújtson a közgazdaság- és a magatartástudományok területén, melyekre a későbbiekben is építeni lehet. Nem csak tudást adunk át, de készségeket is fejlesztünk, a problémamegoldás, kommunikáció, konfliktuskezelés, és a mediáció területén.

Fontosnak tartjuk, hogy hallgatóinkat felkészítsük a jövőben várható változásokra. Átmeneti korban élünk, a rendszerváltás következményei és az információs társadalom korai szakaszának hatásai egyszerre érvényesülnek. A munkavégzés módjában, a szükséges készségekben, a cégek struktúrájában várható változásokra kitekintést nyújtunk, és ennek érdekében hangsúlyt fektetünk a tananyagok aktualizálására is.

Képzésünk gyakorlatorientált, oktatóink az üzleti és a tudományos életben egyaránt elismert szakemberek. Szintén a gyakorlati jelleget erősítik azok a találkozók, melyek keretében cégek humán erőforrás vezetői és vezérigazgatói beszélnek a szakma kihívásairól, az emberi erőforrás menedzselés aktuális kérdéseiről, módszereiről.

A képzés során szerzett elméleti és gyakorlati ismeretek képessé teszik a hallgatókat különböző munkakörök betöltésére, a humán erőforrás menedzselés területén, illetve tanulmányaik mesterszintű folytatására.
gyongy.jpg

Dr. Gyöngyösy Zoltán CSc

Dr.Gyöngyösy Zoltán okl. gépészmérnök marketingből doktorált az MKKE-n, majd a közgazdaságtudomány kandidátusa lett. Az Országos Vezetőképző Központban széleskörű oktatói, tanácsadói gyakorlatot szerzett.Tanácsadói munkája kiterjedt vezetői tréningek megtervezésére és lebonyolítására is.
Az ASK-M Kft.alapító társtulajdonosa - és vezető tanácsadójaként számos iparvállalatnál és szolgáltató vállalkozásnál vezetett tréningeket, irányított tanácsadói csoportokat.Ismereteit bővítette az USA-ban, Japánban, Németországban és számos más európai országban. Jelenleg a WSÜF emeritus professzora.
bokodi.jpg

Dr. Bokodi Márta

Humánszervező és felnőttképzési diplomával rendelkezem. Humán szakembernek, trénernek és oktatónak tartom magam. Büszke vagyok rá, hogy 7 éve lehetek az Atalanta, és 2008-óta a Wekerle Sándor Üzleti főiskola tanári karának a tagja. Az itt töltött idő alatt nagyon sok remek hallgatóval találkoztam, akiknek a humánerőforrás-gazdálkodás témakörében az alaptudást átadhattam. 32 éve dolgozom a közigazgatásban.

Az elmúlt másfél évtized alatt több olyan projektben vállalhattam irányító szakmai szerepet, mely humánerőforrás-gazdálkodási rendszerek korszerűsítését célozta. Ezek fő fókusza a szervezet igényei és a munkatársak kompetenciái közötti összhang megteremtése volt. Részt vettem a Magyar Köztársaság Rendőrségének, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságnak, és a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatalnak, a minisztériumoknak a kompetencia alapú humánerőforrás rendszerének (munkakör elemzés, értékelés, teljesítmény- és azzal összhangban létrehozott karriertámogatási, és oktatási rendszerének) kialakításában.
teszler.jpg

Dr. Teszler B. István PhD

A Bécsi Egyetem Politikatudományi intézetében szereztem MA Interdiszciplináris diplomát politológiából, fejlesztéspolitikából és Afrikanisztikából. Interdiszciplináris PhD fokozatot szereztem a Budapesti Corvinus Egyetem Világgazdasági Tanszékén. Felsőfokon beszélek angolul, németül, portugálul és spanyolul.

Szakmai életutam során külföldi kiállítások igazgatója voltam, valamint nemzetközi fejlesztési projekteket menedzseltem a volt portugál gyarmatokon Afrikában. Ezeken túl interkulturális kommunikáció, valamint konfliktuskezelés területén több mint 20 évnyi tapasztalatom van a coaching és a tréning szolgáltatások tervezésében és megvalósításában. Eme szakterületen a számomra legkedvesebb téma a vállalatok „nemzetköziesítése"
poto.jpg

Dr. Potóczki György

Szakmai életutam során a gazdasági-társadalmi élet több területén is dolgoztam, beleértve több, országos nagy hálózati rendszert, belföldi és nemzetközi köztestületi, érdekképviseleti tevékenységet, kis- és középvállalkozói környezetet, valamint az oktatást is.

A Volán szakma országos központjában több mint másfél évtizedet töltöttem el. Rendszeres ALKALMAZOTTI KÉPZÉSEK előadója voltam, úttörő szerepet játszottunk a közlekedési folyamatok INFORMATIKAI fejlesztésében. Részt vettem a Budapesti Kereskedelmi- és Iparkamara választott köztestületi munkájában, de annak apparátusi tevékenységében is, a Közlekedési Szolgáltató Centrum első vezetőjeként.

A Magyar Posta Vezérigazgatóságán (majd annak egyik leányvállalata vezetőjeként) alapvetően a nemzetközi küldeményforgalommal, azon belül leginkább a vámügyi kérdésekkel foglalkoztam. Saját cégemben oktatási, szállítmányozási és nagykereskedelmi-értékesítési (benne e-commerce is), import tevékenységet is folytattam. Közel tíz évig voltam egy angol közlekedési-utazási társaság magyarországi képviselője.
gaspar.jpg

Gáspár Ágnes

Protokoll szakértő média és üzleti kommunikáció tanácsadó és tréner. Szakirányú protokoll és rendezvényszervezés diplomáját Ausztriában / International Centre for Culture and Management Salzburg / a kultúra és menedzsment szakon és Magyarországon / Moholy-Nagy Művészeti Egyetem / művészeti menedzser szakirányon szerezte. Tanári diplomája tanulmányait Szegeden végezte.

1992-től ausztriai tartózkodása idején profitorientált nagy projektek kivitelezését és szervezését végezte. Magyar illetve német nyelvű követségek és kultúrintézmények, mint a Collegium Hungaricumok rendezvényeinek irányítója, szervezője és kurátora. Tanulmányai idején a közszolgálati Magyar Televizió munkatársa. Számos nívódíj és televíziós kitüntetésben részesült.

2002-től az Europa Attitüd tréneri és oktatási központ megalapítója, vezetője és munkatársa. Vezető nemzetközi és magyar cégek felkérésére protokoll –kommunikáció és rendezvényszervezés interaktív tréningeket, előadásokat tart.

2004-től főiskolai és egyetemi óraadó tanár, protokoll, viselkedéskultúra, üzleti kommunikáció, tárgyalástechnika, rendezvényszervezés témakörökben.
Oktatási intézmények:  Pázmány Péter Katolikus Egyetem,  Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Zrinyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem, Budapesti Gazdasági Főiskola, Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskola, Wekerle Sándor Üzleti Főiskola,  Zsigmond Király Főiskola,  MTV Oktatási Osztály,  MTV Akadémia.

Konferencia előadásokat tartott a SAPIENTIA Erdélyi Magyar Tudományegyetemen viselkedéskultúra témakörben.

Média megjelenések a kereskedelmi csatornákon és  a közszolgálati MTV 1 csatornán.  A Családbarát című műsorban rendszeres résztvevő, protokoll szakértőként. 

Tagja a Magyar Protokollosok Országos Egyesületének, az Osztrák-Magyar Társaságnak, DWJu- nak (Német Gazdasági Társaság)

hetyei.jpg

Hetyei József

Hetyei József vagyok. Certified Managemet Consultant (CMC), a Vezetési Tanácsadók Magyarországi Szövetsége és a CMC Bizottság, valamint a Magyar Közgazdasági Társaság tagja, a Neumann János Számítógép-tudományi Társaság szakértője.

2009. óta tanítok a BKF-en, 2013. óta vezetem az Executive MBA for IT szakot.

Több, mint 25 évig dolgoztam felső-és középvezetőként, nemzetközi és hazai nagyvállalati, illetve KKV környezetben.
Tizenkét éve dolgozom szenior vezetési tanácsadóként, oktatóként, trénerként és menedzsment szakírókét. szerkesztőként is.

Tréneri pályámat még az 1980-as évek végén kezdtem, az akkor Pénzügyminisztérium Továbbképző Intézeténél, de dolgoztam a Számalknál és különböző kisebb, oktatással, tréninggel is foglalkozó cégeknél is. Szakterületeim közé tartozik az üzleti folyamatok, a stratégiai és  rövidebb távú üzleti tervezés, az információmenedzsment, informatika.
inotay.jpg

Inotay Ákos

Budapesten születtem. A Pesti Magyar Színiakadémián tanultam színészetet, az ELTE angol szakán bölcsész és tanár végzettséget szereztem. Tagja voltam a Merlin Színház társulatának, vendégként felléptem a Vígszínház és a Pesti Színház több előadásában. Színházi és filmes munkák mellett évekig angol nyelvű üzleti kommunikációt oktattam.

2012-ben végeztem a Coach Akadémián. Coach-ként arra törekszem, hogy a színházi és az üzleti életben szerzett tapsztalataimat ötvözzem. Számomra rendkívűl izgalmas és inspiráló megtalálni a kapcsolódási pontokat az egymástól látszólag távol álló területek között, illetve minden egyes ügyfélnél rátalálni arra a megoldásra, amely személyre szabottan segítheti munkája során. Jelenleg az alábbi tevékenységek töltik ki napjaimat: színház, film, coaching, tréning, forgatókönyv fejlesztés, kreatív tanácsadás.

2014 ősze óta gyakorló édesapa is vagyok.
rabb_andrea.jpg

Rabb Andrea

Rabb Andrea, okl. nemzetközi, áfa, adóellenőrzési adószakértő vagyok. Felsőfokú tanulmányaimat angol nyelven a Budapesti Külkereskedelmi Főiskolán, a Humberside-i Egyetemen, illetve a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem Nemzetközi Kapcsolatok szakán végeztem. Képesítésem: okl. nemzetközi szakos közgazdász. Nyelvismereteim: angol, német, francia (szakmai felsőfok).

Szakterületeim: adótanácsadási, adószakértői tevékenység végzése belföldi és nemzetközi adózási ügyekben, oktatás magyar illetve angol nyelven felnőttképzés keretében, illetve rendszeres vizsgáztatási, lektorálási tevékenység végzése minisztériumi felkérés alapján. A fent említetett feladatok ellátásához több, mint egy évtizedes (közigazgatási és versenyszférabeli) gyakorlattal illetve külföldi (Bécstől kezdve Londonig) szakmai tapasztalatokkal rendelkezem.

Adózással kapcsolatos több magyar és idegen nyelven írt szakmai cikk és könyv szerzője, valamint felsőfokú adózási képzések rendszeres oktatója, illetve belföldi és külföldi szakmai konferenciákon való előadója vagyok. Legutóbb megjelent könyvem: „Practical tax knowledge in English” alapján dolgoztam ki egy speciális képzési modult, amely a magyar piacon unikálisnak bizonyult.
rf2.jpg

Rabb Ferenc

Az elmúlt 20 évben a média számos területén dolgoztam, fő tevékenységem jelenleg is odaköt.
Több országos és helyi televízió, ill. rádió munkatársa voltam. Szerkesztő-műsorvezető vagyok, emellett játszom az Ascher Oszkár színházban. Tapszatalataim szívesen osztom meg a kommunikációs tréningeken, ahol a sikeres médiaszereplést, a váratlan helyzetek kezelését és - nem utolsó sorban - önismeretet tanulhatnak, valamint többféle műfajban is kipróbálhatják magukat a résztvevők.

Megismerhetik a média működését is, hogy magabiztosan tudjanak egy sajtó-kommunikációs szituációban helytállni. Átültetjük a kommunikációval kapcsolatban eddig tanultakat a gyakorlatba, s közben megismerkedhetnek a média világával, annak technológiájával, ami ma már elengedhetetlen ismeret az üzleti életben is.
abertviktoria.jpg

Abért Viktória

Abért Viktória vagyok, szaktanár, tréner és coach. Elhivatott fejlesztőpedagógusként kezdtem a pályámat. Gyakorlatorientált és interaktív módszerekkel működő szakemberként az ismeretek átadása mellett kompetenciákat is fejlesztek. A szakképzésben és a felnőttképzésben tanítok közel 10 esztendeje. Marketing és reklámügyintézők szakgazdája voltam hosszú éveken keresztül, jelenleg az üzleti kommunikáció gyakorlata a szakterületem.
Az ELTE Bölcsészettudományi Karán szereztem tanári szakképesítést, majd a BGF-en végeztem PR szakértőként. A trénerszakma csínjátbínját Barlai Róberttől tanultam. A business coachingot a gyakorlatorientált Pro Bona Coaching képzésén sajátítottam el. Az International Association Of Coaching tagja vagyok. A tanítás mellett sok gyakorlati tapasztalatot is szereztem, dolgoztam marketing területen, idegenvezetőként, piackutatóként és műszaki fordítóként is. Trénerként a hosszabb távú fejlesztőmunka eredményeiben hiszek. Tréningjeimet egyéni utánkövetéssel ötvözöm, a csoportos és egyéni tapasztalati tanulás így fut ki egy magasabb, személyes fejlődési szint
elérésére.

További tanáraink

Barabás Miklós

Baranyai Mária

Bató Éva

Bauer Lilla

Kápolna Beáta

Kerékfy Pál

Kinigopulos Márta

Kocsis Zsuzsa

Kovács Antal

Lehőcz Tímea

Legendi Sándor

Lukács Alexandra

Pór Márta

Radó Ibolya

Simor Irén

Suha György

Szabó Gábor Csaba

Szabó Magdolna

Szarvas László

Szigedi Tamás

Vincze Ibolya

 

Kapcsolat

Cím: 1083 Budapest Jázmin u. 10.
Tel.: +3613231070 *274-es mellék
E-mail: vezetokepzo@wsuf.hu

Érdeklődöm

Teljes név(*)

E-mail(*)
Érvénytelen e-mail cím!

Érdeklődöm(*)

Egyebek

Adatkezelési szabályzat

Impresszum

Oldaltérkép

© 2015 Wekerle Sándor Üzleti Főiskola. Minden jog fenntartva

Keresés